Introduktie click here for english 

Welkom op de website van René Diekman - Southern Gospel zanger

Sinds een aantal jaren ben ik aktief als zanger. De gospels van Elvis Presley hebben mij altijd al gefascineerd. Ook songs van andere gospelartiesten uit de Southern Gospel (bijvoorbeeld the Bill Gaithers van de 50 en 60er jaren) spreken mij erg aan.

Op deze website kunt u ook samples beluisteren van mijn cd's.
Heeft u belangstelling voor een CD, maak dan gebruik van Booking & Email.

René Diekman

"Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.!"  Johannes 3:16


 

 

 

 

 

 
 

Welcome to the website of René Diekman - Southern Gospel singer

Since a number of years I have been active as a singer. The gospels of Elvis Presley have always fascinated me. I also like songs of other Southern Gospel artists (for example the Bill Gaithers of the 50's and the 60's) very much. 

On this website you can listen to samples of my cd's. If you want to order a CD, please use Booking & Email

René Diekman

"For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life!"  John 3:16


Copyright 2011 René Diekman | www.renediekman.nl